Høring om endringer i barnehageloven

Følgegruppen for barnehagelærerutdanningen har gjennom vårt arbeid «vurdert det nasjonale tilbudet om barnehagelærerutdanning i lys av nasjonale og regionale behov for barnehagelærere» ( mandat følgegruppen for barnehagelærerutdanningen 2013) 1. Følgegruppen for barnehagelærerutdanningen støtter departementet forslag om et minimumskrav til grunnbemanning (en bemanningsnorm) i barnehagen. 2. Følgegruppen støtter forslaget om en pedagognorm tilsvarende 50 % andel […]

BLU-konferanse i Bergen 19. oktober 2017

Følgjegruppa for barnehagelærarutdanning avrundar arbeidet sitt med ein dagskonferanse (kl. 10.00-17.00) i Bergen 19. oktober 2017. Konferansen finn stad i lokala til Høgskulen på Vestlandet, studiestad Bergen, Kronstad. Program vert lagt ut på denne nettsida seinare i vår.

Barnehagelærerutdanningen i reform – studenterfaringer 2014-2016

Følgegruppen for barnehagelærerutdanningen har lagt vekt på å fremme studentene sin stemme i sitt arbeid. De har engasjert forskerne Tom Skauge og Olav Kvitastein for sette fokuset på studentens stemme og hva de mener om kvaliteten på utdanningen. Undersøkelsen henvender seg både til studenter i den gamle førskolelærerutdanningen (FLU) og i den nye barnehagelærerutdanningen (BLU). Studentene […]

Følgegruppa på studietur til Sápmi

8.-9. november var følgegruppas medlemmer og sekretariat på studietur til Kautokeino og Karasjok. Formålet var å bli bedre kjent med den samiske kulturen, språket og samenes særstilling som urfolk i Norge. Første tur gikk til den Samiske høgskolen hvor vi møtte ledelsen for barnehagelærerutdanninga. Denne utdanningen rekrutterer studenter fra hele Sápmi, med unntak av den […]

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver er ute på høring.

Forslag til ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver er nå ute på høring. Høringsbrev, høringsnotat og høringsinstanser finnes her. Kunnskapsdepartementet ønsker innspill til forslag om ny rammeplan. Frem mot høringsfristen 20. januar blir det arrangert 14 høringskonferanser over hele landet. En oversikt over de finnes her