Utfordringane og tilrådingane på samisk

No har vi omsett utfordringar og tilrådingar til rapport 4, til samisk. Mánáidgárdeoahpaheaddjeoahppu Ođastus sajáiduvvagoahtá? Ovttasbargošiehtadusat hárjehallanoahpahusa hárrái Hástalusat   Mánáidgárdeeaiggádat leat unnán váldon mielde ovttasbargui hárjehallanoahpahusa hárrái ja erenoamážit ovttasbargošiehtadusaid sisdoalu hábmemii. Kvalitehtagáibádusat mat berrejit biddjojuvvot mánáidgárdeeaiggádii, hárjehallanmánáidgárddiide ja hárjehallanoahpaheddjiide leat eahpečielgasat, erenoamážit boahtteáigásaš ja nannejuvvon ovttasbarggu dáfus. Eai leat doarvái ekonomalaš ja olmmošlaš […]

Følgegruppa har nå avsluttet sitt arbeid

Følgegruppen sitt fire årlige arbeid er er nå avsluttet. Torsdag 19. oktober avholdt de sluttkonferanse på Høgskulen på Vestlandet (HVL). Følgegruppens leder Mimi Bjerkestrand åpnet konferansen og påpekte at alle endringer i utdanningen bør være til det beste for de barna som går i barnehagen og lever sine liv der. Det var Christine Sandtorv som […]

Følgjearbeidet nærmar seg slutten

19. oktober avsluttar Følgjegruppa for barnehagelærarutdanning arbeidet sitt med stor konferanse i Bergen. Konferansen finn stad på Kronstad i lokala til Høgskulen på Vestlandet. Om lag 160 deltakarar frå heile landet er påmelde. Dei representerer grupper som på ulike måtar er involverte i utdanninga: studentar, praksislærarar, fagtilsette, leiarar, barnehageeigarar og andre. I tillegg er Kunnskapsdepartementet godt […]

Høring om endringer i barnehageloven

Følgegruppen for barnehagelærerutdanningen har gjennom vårt arbeid «vurdert det nasjonale tilbudet om barnehagelærerutdanning i lys av nasjonale og regionale behov for barnehagelærere» ( mandat følgegruppen for barnehagelærerutdanningen 2013) 1. Følgegruppen for barnehagelærerutdanningen støtter departementet forslag om et minimumskrav til grunnbemanning (en bemanningsnorm) i barnehagen. 2. Følgegruppen støtter forslaget om en pedagognorm tilsvarende 50 % andel […]

BLU-konferanse i Bergen 19. oktober 2017

Følgjegruppa for barnehagelærarutdanning avrundar arbeidet sitt med ein dagskonferanse (kl. 10.00-17.00) i Bergen 19. oktober 2017. Konferansen finn stad i lokala til Høgskulen på Vestlandet, studiestad Bergen, Kronstad. Program vert lagt ut på denne nettsida seinare i vår.