Aktuelle konferanser

 

oppvekst

OPPVEKST – 2015

Dato 23.- 25.11.15
Hvor Trondheim: Radisson Blu Royal Garden
Pris 3 995,-

Oppvekst-2015 starter i Trondheim 23.november med en pre-kongress om Mobbing. Dagen fokuserer på politikk og fag. Hva må politikere og fagpersoner i fremtredende stillinger gjøre for å legge forholdene til rette for å løse mobbeproblemet? Hva må praktikere og fagfolk i barnehage og skole gjøre for å følge opp. Kongressens første dag gir mange innspill, og vi håper disse er til stor inspirasjon til å fortsette arbeidet mot mobing. Kongressens dag 2 og 3 gir deg som deltaker anledning til å høre fremtredende fagfolk i plenum eller i fagsesjonene, mens parallellsesjonene er dels sammensatt med inviterte forelesere, dels åpne for innsending av bidrag.

 

 

 

 

Kronstad - Kunst Negotiating neglected narratives

– Unpacking stories of children and teachers in educational practices

The Centre of Educational Research invites narrative methodology researchers to a conference in Bergen, October 7– 8, 2015. In times of travelling global ideas, we will gather researchers for a dialogue about how to research local and situated practices in early childhood and teacher education. The increasing worldwide government interest in early childhood education comes from the perspective that lifelong learning can develop nations economically and with this the importance of skill development becomes obvious. As a result we can see down schooling tendencies lay claim to the field and put pressure on the Nordic holistic model.

 

 

Den nordiske lærerutdanningskonferansen 2016

Den 14. nordiske lærerutdanningskonferansen arrangeres av Høgskolen i Sør-Trøndelag i Trondheim 10. – 13. mai 2016.
Tema for konferansen er «Nordisk lærerutdanning i et internasjonalt perspektiv»
Den nordiske konferansen har vært holdt annethvert år siden 1991.

Konferansen vil ha noen plenumsframlegg og en rekke parallellsesjoner med ulike fokus innenfor konferansens hovedtema. Konferansens keynote-talere vil belyse dette hovedtemaet fra ulike retninger og de ulike parallellsesjonene vil utdype ulike deler av dette på ulikt vis. Innlegg innenfor lærerutdanningens ulike retninger og arenaer er velkomne; fra førskole/barnehage til universitet og høgskole og fra praksis, undervisning, utvikling og forskning. For mer informasjon, se her