22 mars 2016 kunngjorde Kunnskapsdepartementet endringer i forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanningen. Det omhandler at studentene skal ha kunnskaper om barn i vanskelige livssituasjoner, og kan identifisere særskilte behov hos enkeltbarn. Lovendringer trår i kraft 1 august 2016. Lovendringen finner dere her

Foto: Cat London, Istock Foto

Foto: Cat London, Istock Foto

22 mars 2016 kunngjorde Kunnskapsdepartementet endringer i forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanningen. Det omhandler at studentene skal ha kunnskaper om barn i vanskelige livssituasjoner, og kan identifisere særskilte behov hos enkeltbarn. Lovendringer trår i kraft 1 august 2016. Lovendringen finner dere her