Studiekatalog 2014Adopsjon av ein student

For å få fram personlege forteljingar frå studentane, skal kvart medlem i følgjegruppa knytte seg til ein student som medlemmet skal følgje gjennom tre år. Kvar institusjon plukkar ut ein student frå barnehagelærerutdanninga. Les brevet til utdanningsinstitusjonane her.