I oktober arrangerte følgegruppen tre regionale konferanser der de la frem rapporten fra dette arbeidsåret. Konferansene har vært viktige og nyttige møteplasser for alle som skal iverksette barnehagelærerutdanningsreformen og andre som arbeider i barnehagesektoren. Under finner du noen av presentasjonene fra konferansene.

 

Innledningspresentasjonen til BLU konferansene 2015

I den andre rapporten skisserer følgegruppen en rekke utfordringer som barnehagelærerutdanningen står ovenfor. Noen av disse utfordringene presenterte følgegruppen i innledningspresentasjonen.

 

Høgskulen i Sogn og Fjordane (HiSF) ble spurt av Kunnskapsdepartementet om å være pilotprosjekt for den nye barnehagelærerutdanningen. HiSF startet opp med utdanningen i 2012 og våren 2015 ble de første barnehagelærerstudentene ferdig utdannet. Aud Marie Stundal holdt fremlegg på alle tre BLU konferansene i oktober, der hun delte HiSF sine erfaringer fra piloten.

 

Studentundersøkelsen 2015

Som et ledd i arbeidet om å få kunnskaper om den nye barnehagelærerutdanningen så gjennomfører følgegruppen en årlig spørreundersøkelse til studentene. Resultatene fra årets undersøkelse  ble lagt frem på konferansene i oktober. Resultatene finner dere også i kapittel 2 i rapporten.

 

Barnehagelæreres forståelser av demokrati

Mari Pettersvold fra Høgskolen i Buskerud og Vestfold hadde presentasjon i Drammen om barns demokratiske deltaking i barnehagen.

 

Profesjonalitet under press

Gerd Sylvi Steinnes fra Høgskulen Volda hadde presentasjon i Bergen om profesjonalitet under press.

 

Begrepet rase et et barnehagefaglig landskap

Camilla Andersen fra Høgskolen i Hedmark hadde presentasjon i Bodø om begrepet «rase» i et barnehagefaglig landskap.

 

 

Rapport nr. 2: Meir samanheng, betre heilskap, klarere profesjonsretting?

 

 

Konferanse 1    Drammen 

Mandag 5. oktober, 14 – 18

Tirsdag 6. oktober, 9 – 14

 

Utdanningsinstitusjoner:

Høgskolen i Buskerud og Vestfold

Høgskolen i Hedmark

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Telemark

Høgskolen i Østfold

Universitetet i Agder

 

Konferanse 2    Bergen  

Mandag 12. oktober, 14 – 18

Tirsdag 13. oktober, 9 – 14

 

Utdanningsinstitusjoner:

Høgskolen i Bergen

Høgskolen Stord-Haugesund

Høgskolen i Sogn og Fjordane

Høgskolen i Volda

Norsk Lærerakademi

Universitetet i Stavanger

 

Konferanse 3    Bodø

Onsdag 14. oktober, 14 – 18

Torsdag 15. oktober, 9 – 14

 

Utdanningsinstitusjoner:

Dronning Maud Minnes Høgskole:

Høgskolen i Nord-Trøndelag

Høgskolen i Nesna

Samisk Høgskole

Universitetet i Nordland

Universitetet i Tromsø/Alta

Universitetet i Tromsø/Tromsø