Som et ledd i arbeidet om å få kunnskaper om den nye barnehagelærerutdanningen så gjennomfører følgegruppen en årlig spørreundersøkelse til studentene. Resultatene fra årets undersøkelse finner dere i kapittel 2 i rapporten. Resultatene ble også lagt frem på konferansene i oktober, den presentasjonen finner dere her

Høgskulen i Sogn og Fjordane (HiSF) ble spurt av Kunnskapsdepartementet om å være pilotprosjekt for den nye barnehagelærerutdanningen. HiSF startet opp med utdanningen i 2012 og våren 2015 ble de første barnehagelærerstudentene ferdig utdannet. Et av forskningsprosjektene knyttet til piloten var å se på hvordan ledelse er vektlagt i utdanningen. Forskningsprosjektet konkluderer med at pedagogisk […]

Følgegruppen har nå arrangert tre regionale konferanser der de har lagt frem rapporten fra dette arbeidsåret. Konferansene har vært viktige og nyttige møteplasser for alle som skal iverksette barnehagelærerutdanningsreformen og andre som arbeider i barnehagesektoren. Følgegruppen vil takke alle som har deltatt og bidratt på alle tre konferansene. Denne andre rapporten i fra følgeforskningen har […]

Den andre rapporten frå Følgjegruppa for barnehagelærarutdanning er overlevert Kunnskapsdepartementet. 30. september overleverte følgjegruppa for barnehagelærarutdanninga årets rapport frå arbeidet til statssekretær Birgitte Jordahl. Tittelen på rapporten er: Barnehagelærarutdanninga. Meir samanheng, betre heilskap, klarare profesjonsretting? Rapporten er frå dette tidspunktet å sjå på som offisiell og kan lastast ned her Leiar av følgjegruppa Mimi Bjerkestrand […]

Følgjegruppa for barnehagelærarutdanning er i gang med å oppsummere og avslutte arbeidet frå det andre året av mandatperioden sin. 4. og 5. september møtest gruppa i Kristiansand for å kommentere og bearbeide det som skal bli rapporten frå dette året. Rapporten skal sendast ut til barnehagelærarutdanningane i veke 40, og skal vere bakgrunnen for dei […]

Et viktig endring i den nye barnehagelærerutdanningen er at studentene ikke lenger får undervisning i enkeltfag, men i kunnskapsområder. Elin Eriksen Ødegaard opplyser at pedagogikk er det eneste faget som nevnes eksplisitt i de nye nasjonale retningslinjene. Dette faget skal ha en sentral og sammenbindende funksjon ifølge de nye retningslinjene, mens alle de andre fagenes […]

Nasjonalt råd for lærerutdanning arrangerer seminar 6.november på KS Agenda i Oslo, med tema ‘forskningsbasert barnehagelærerutdanning’. Utdanningsinstitusjonenes ansvar for å tilby en ‘forskningsbasert barnehagelærerutdanning med høy faglig kvalitet’ (§ 1) er nedfelt i rammeplanen for barnehagelærerutdanning (2012). Hva forstår vi med en forskningsbasert barnehagelærerutdanning? Hvilke utfordringer står vi overfor og hvordan kan vi arbeide for å […]

Høgskulen i Sogn og Fjordane har utdanna landets første barnehagelærarar. I tre år har dei 26 studentane ved barnehagelærarutdanninga ved HiSF vore pilotar i ei ny utdanning. Dei er dei første i landet som kan smykke seg med tittelen barnehagelærar.   Landets første barnehagelærarar

Følgegruppen for barnehagelærerutdanningen har utarbeidet en spørreundersøkelse om praksisopplæringen i barnehagelærerutdanningen.  Undersøkelsen er et delprosjekt i Kunnskapsdepartementets følgeforskningsarbeid og en oppfølging av hvilke tema som skulle være i fokus i inneværende år.  Temaene er konsentrert om praksislærernes kjennskap til den nye utdanningen, deres veiledningskompetanse og veiledning og vurdering av studentene. Se mer i Rapport 1, […]

I midten av april var følgegruppen på besøk på Universitetet i Göteborg og så nærmere på Förskollärarprogrammet der. Det var veldig interessant, mye som er likt, men også mye som er ulikt forteller Mimi Bjerkestrand. Utdanning i Sverige går over 3 ½ år og de har en annen inndeling på innholdet. Utdanningen ved Universitet i Gøteborg […]