Arbeidsgruppen jobber nå med den tredje hovedrapporten til følgeforskningen. Den vil bli lansert i oktober samtidig som den overrekkes til Kunnskapsministeren. I forbindelse med lansering av rapporten vil det også avholdes en intern konferanse for lederne ved alle utdanningsinstitusjonene. Dette arbeidsåret har følgegruppen blant annet sett på de gjennomgående temaene, pedagogikkfaget, samhandling mellom praksisopplæringen og […]

Arbeidsgruppen jobber nå med den tredje hovedrapporten til følgeforskningen. Den vil bli lansert i oktober samtidig som den overrekkes til Kunnskapsministeren. I forbindelse med lansering av rapporten vil det også avholdes en intern konferanse for lederne ved alle utdanningsinstitusjonene. Dette arbeidsåret har følgegruppen blant annet sett på de gjennomgående temaene, pedagogikkfaget, samhandling mellom praksisopplæringen og utdanningsinstitusjonene, forskningsbasert utdanning og tydeligere profesjonsretting.