På de regionale konferansene var det tre ulike faglige presentasjoner av nyere barnehageforskning. I Drammen hadde Mari Pettersvold om barns demokratiske deltaking i barnehagen, i Bergen hadde Gerd Sylvi Steinnes om profesjonalitet under press og Bodø hadde Camilla Andersen om begrepet «rase» i et barnehagefaglig landskap. Disse tre presentasjonene er eksempler på forskning som kan […]

På de regionale konferansene var det tre ulike faglige presentasjoner av nyere barnehageforskning. I Drammen hadde Mari Pettersvold om barns demokratiske deltaking i barnehagen, i Bergen hadde Gerd Sylvi Steinnes om profesjonalitet under press og Bodø hadde Camilla Andersen om begrepet «rase» i et barnehagefaglig landskap. Disse tre presentasjonene er eksempler på forskning som kan være nyttige i utviklingen av barnehagelærerutdanningen.