19. oktober avsluttar Følgjegruppa for barnehagelærarutdanning arbeidet sitt med stor konferanse i Bergen. Konferansen finn stad på Kronstad i lokala til Høgskulen på Vestlandet. Om lag 160 deltakarar frå heile landet er påmelde. Dei representerer grupper som på ulike måtar er involverte i utdanninga: studentar, praksislærarar, fagtilsette, leiarar, barnehageeigarar og andre. I tillegg er Kunnskapsdepartementet godt […]

19. oktober avsluttar Følgjegruppa for barnehagelærarutdanning arbeidet sitt med stor konferanse i Bergen. Konferansen finn stad på Kronstad i lokala til Høgskulen på Vestlandet. Om lag 160 deltakarar frå heile landet er påmelde. Dei representerer grupper som på ulike måtar er involverte i utdanninga: studentar, praksislærarar, fagtilsette, leiarar, barnehageeigarar og andre. I tillegg er Kunnskapsdepartementet godt representert. Ekstra gledeleg er det at kunnskapsminisiteren, Henrik Asheim, kjem for å opne konferansen. 

Les meir om konferansen her