udirRammeplanrevidering utsatt

Kunnskapsdepartementet har vedtatt å utsette revideringen av rammeplanen for barnehagen for å samkjøre revideringsarbeidet med barnehageloven. Revidert rammeplan er planlagt å være ferdig i 2016. Her kan du se det tredje utkastet fra rammeplanutvalget til revidert plan og modellskisse – barnehagen som helhetlig pedagogisk arena.

 

udirAndre utkast til rammeplanen klar

Ny rammeplan for barnehager skal være klar 1. januar i 2015. Her kan du lese rammeplangruppa sitt andre utkast. Endelig utkast blir publisert av Utdanningsdirektoratet 21. februar 2014.

 

 

Business concept - mobile phone over laptop keyboard

Ny utdanning gir ny kurs

Senter for IKT i utdanninga ser behovet for et samlet kompetanseløft når det gjelder bruk av verktøy innen
informasjon og kommunikasjon. Men hvordan skifter vi kurs i praksis? Les rapporten om digital kompetanse i ny barnehagelærerutdanning.

 

tilleggselement_niva1_oversikt_2_0Digital samlingsstund

Digital kompetanse er et sentralt mål for barnehagelærerutdanninga. Forprosjektet BLUnett har sammen med utdanningene sett på hvordan målene om innsikt i digital danning, i dagens barnekultur og refleksjoner rundt etiske problemstillinger kan implementeres i utdanningenes fagplaner. Les mer på Digital samlingsstund

 

 

NB-ECEC-nyDatabase for barnehageforskning

Nordic Base of Early Childhood Education and Care (NB-ECEC) samler ny og kvalitetsvurdert skandinavisk forskning om barn i alderen 0-6 år i barnehage.