Nasjonalt råd for lærerutdanning (NRLU) har fra 2014 hatt ansvar for å revidere og utvikle nasjonale retningslinjer for lærerutdanningene i Norge. Nasjonale retningslinjer skal gi forpliktende kvalitetsstandarder for god lærerutdanning og skal revideres i tråd med kunnskapsfeltets utvikling. Jorun Melberg er leder for programgruppen for barnehagelærerutdanningen. I mai hadde de møte med følgegruppen og diskuterte aktuelle […]

Nasjonalt råd for lærerutdanning (NRLU) har fra 2014 hatt ansvar for å revidere og utvikle nasjonale retningslinjer for lærerutdanningene i Norge. Nasjonale retningslinjer skal gi forpliktende kvalitetsstandarder for god lærerutdanning og skal revideres i tråd med kunnskapsfeltets utvikling. Jorun Melberg er leder for programgruppen for barnehagelærerutdanningen. I mai hadde de møte med følgegruppen og diskuterte aktuelle saker i angående de nasjonale retningslinjene for BLU. Programgruppen sitt mandat er å komme innspill til retningslinjer i forbindelse med gjennomføringen av den nye barnehagelærerutdanningen. De vil komme med sitt endelige resultat våren 2018. Programgruppen evaluerer blant annet læringsutbyttebeskrivelsene, praksis, pedagogikk, progresjon og de gjennomgående temaene gjennom hele utdanningen. For å lese mer om de nasjonale retningslinjene for barnehagelærerutdanningen, se her. Mer informasjon om programgruppen for barnehagelærerutdanningen og deres arbeid finner dere her