Følgegruppens medlemmer:

 • Mimi Bjerkestrand, Rektor, Bergen (leder)
 • Jo Fiske, Direktør for Oppvekst og utdanning, Asker kommune
 • Leif Hernes, Professor i drama ved barnehagelærerutd, Høgskolen i Oslo og Akershus, Oslo
 • Sigrun Sand, Førskolelærer og dosent i pedagogikk, Høgskolen i Hedmark, Hamar
 • Ingrid Pramling Samuelsson, Professor Early Childhood Education, Gøteborgs universitet
 • Birte Simonsen, Dekan Avdeling for lærerutdanning, UiA, Kristiansand
 • Bjarne Stenersen, Barnehagestyrer, Tromsø
 • Robert Ullmann, Daglig leder i Kanvas (privat barnehageeier), Bærum
 • Marianne Helene Storjord, Fagleder for barnehageseksjonen, Sametinget, Karasjok

Faglig sekretariat:

 • Svein Ole Sataøen førsteamanuensis ved Pedagogikkseksjonen, Høgskolen i Bergen, faglig leder for sekretariat for følgegruppen ved Høgskolen i Bergen.
 • Tom Are Trippestad, senterleder ved Senter for utdanningsforskning, Høgskolen i Bergen, medlem i sekretariat for følgegruppen ved Høgskolen i Bergen.
 • Elin Eriksen Ødegaard, professor ved Pedagogikkseksjonen, Høgskolen i Bergen, medlem i sekretariat for følgegruppen ved Høgskolen i Bergen.
 • Magli Sofie Økland, Høgskolelektor ved Pedagogikkseksjonen, Høgskolen i Bergen, medem i sekretariat for følgegruppen ved Høgskolen i Bergen.
Folgegruppen

Følgegruppens medlemmer og det faglige sekretariatet skal sammen følge barnehagelærerutdanningen frem til 2017. Fra venstre: Robert Ullmann, Ingrid Pramling Samuelsson, Bjarne Stenersen, Birte Simonsen, Leif Hernes, Marianne Helene Storjord, Jo Fiske, Mimi Bjerkestrand og Sigrun Sand.