NDLA helse

Barnehagesektoren fortsatt i vekst

Tall fra 2012 viser at antall barn og ansatte i barnehagene fortsatt øker. Mens 286 200 barn var barnehagebarn, var hele 91 200 ansatt i barnehager totalt. Les mer om veksten her.

 

 

diagrammerFlere fullfører ikke

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at det stadig er flere studenter som ikke fullfører høyere utdanning. Menn fullfører sjeldnere enn kvinner. Ulike faktorer spiller inn, blant annet om foreldrene har høyere utdanning eller ikke. Jo høyere utdanning en av foreldrene har, jo større andel fullfører grad i løpet av ti år. Tallene viser også noe økning i fullføring i allmennlærerutdanningen. Les rapporten her.

 

 

Studiekatalog 2012 - 2013Førskolelærerstudenter som fullfører

Statistisk sentralbyrå kan stadfeste at langt flere kvinnelige studenter fullfører studiet enn mannlige studenter ved barnehagelærer-utdanningen, men faktorer som utdanningsnivå hos foreldrene spiller også inn. På Statistisk sentralbyrå sin nettside kan du lese mer om tallene.

 

 

husPortal med informasjon om barnehager

Er du interessert i å finne informasjon om barnehagene i Norge? Nå kan du nemlig finne ut fakta om antall barn, hvilken utdanning personalet har, voksentetthet i den nye barnehageportalen BASIL. Statistikkportalen har hittil vært lukket for offentligheten, men er nå åpen og inneholde alle tilgjengelige indikatorer og statistikk på barnehageområdet.

 

udirStatistikk om barnehager i Norge

Hvert år lager Utdanningsdirektoratet en statusrapport med statistikk og aktuell forskning for barnehager og skoler i Norge. Les kapittelet om barnehagene i Utdanningsspeilet.