Forslag til ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver er nå ute på høring. Høringsbrev, høringsnotat og høringsinstanser finnes her. Kunnskapsdepartementet ønsker innspill til forslag om ny rammeplan. Frem mot høringsfristen 20. januar blir det arrangert 14 høringskonferanser over hele landet. En oversikt over de finnes her

Forslag til ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver er nå ute på høring. Høringsbrev, høringsnotat og høringsinstanser finnes her. Kunnskapsdepartementet ønsker innspill til forslag om ny rammeplan. Frem mot høringsfristen 20. januar blir det arrangert 14 høringskonferanser over hele landet. En oversikt over de finnes her