Forskriften for barnehagelærerutdanningen finnes også på engelsk. Kunnskapsdepartementet har fastsatt nasjonale rammeplaner for enkelte utdanninger. På KD sin egen hjemmeside finnes alle rammeplanene som er gjeldende for studier i dag. Her finnes det også versjoner av tidligere rammeplaner som det ikke lenger tas opp studenter til.

Forskriften for barnehagelærerutdanningen finnes også på engelsk. Kunnskapsdepartementet har fastsatt nasjonale rammeplaner for enkelte utdanninger. På KD sin egen hjemmeside finnes alle rammeplanene som er gjeldende for studier i dag. Her finnes det også versjoner av tidligere rammeplaner som det ikke lenger tas opp studenter til.