11 mars 2016 kom regjeringen med stortingsmelding 19, Tid for lek og læring – Bedre innhold i barnehagen. Der stiler regjeringen spørsmål om barnehagelærerutdanningen forbereder studentene godt nok på de forventninger og krav de vil møte i sin profesjonelle yrkesutøvelse (s.74). Regjeringen påpeker at målsettingen med den nye barnehagelærerutdanningen er å få en integrert, profesjonsrettet […]

Foto: Marthe Berg-Olsen (HiB)

Foto: Marthe Berg-Olsen (HiB)

11 mars 2016 kom regjeringen med stortingsmelding 19, Tid for lek og læring – Bedre innhold i barnehagen. Der stiler regjeringen spørsmål om barnehagelærerutdanningen forbereder studentene godt nok på de forventninger og krav de vil møte i sin profesjonelle yrkesutøvelse (s.74). Regjeringen påpeker at målsettingen med den nye barnehagelærerutdanningen er å få en integrert, profesjonsrettet og forskningsbasert utdanning med høy faglig kvalitet og med et mer forpliktende samspill mellom utdanningsinstitusjon og praksisfeltet. I kapittel 5 i stortingsmeldingen redegjør regjeringen for tiltak for å øke kompetansen til personalet i barnehagen og de fremmer flere tiltak som omhandler barnehagelærerutdanningen. Les mer på kunnskapsdepartementet sin hjemmeside, stortingsmeldingen kan lastes ned her