Følgjegruppa for barnehagelærarutdanning har i dei to årsrapportane sine 2014 og 2015 peikt på utfordringar den nye barnehagelærarutdanninga har i samband med reforma. Ved sida av utfordringar har gruppa også gitt tilrådingar til Kunnskapsdepartementet og til utdanningsinstitusjonanen om korleis dei kan kome vidare i reformarbeidet. No er desse utfordringane og tilrådingane også omsette til samisk […]

Følgjegruppa for barnehagelærarutdanning har i dei to årsrapportane sine 2014 og 2015 peikt på utfordringar den nye barnehagelærarutdanninga har i samband med reforma. Ved sida av utfordringar har gruppa også gitt tilrådingar til Kunnskapsdepartementet og til utdanningsinstitusjonanen om korleis dei kan kome vidare i reformarbeidet. No er desse utfordringane og tilrådingane også omsette til samisk og kan lesast her