Til høsten kan barnehageeier søke om tilretteleggingsmidler for ansatte som ønsker kompetanseheving. Et av områdene omhandler veilederutdanning for praksislærere. I barnehagesektoren er det et stort behov for ansatte som har kompetanse i å veilede studenter. Nasjonale retningslinjer for barnehagelærerutdanning, som fastsetter rammer for praksis, påpeker at praksislærere skal ha videreutdanning i veiledning på minimum 15 […]

Til høsten kan barnehageeier søke om tilretteleggingsmidler for ansatte som ønsker kompetanseheving. Et av områdene omhandler veilederutdanning for praksislærere. I barnehagesektoren er det et stort behov for ansatte som har kompetanse i å veilede studenter. Nasjonale retningslinjer for barnehagelærerutdanning, som fastsetter rammer for praksis, påpeker at praksislærere skal ha videreutdanning i veiledning på minimum 15 studiepoeng. Utdanningsdirektoratet har tildelt 5,2 mill. kroner til gjennomføring av videreutdanning i veiledning for praksislærere. Midlene vil brukes til å gjennomføre studie høsten 2016 og våren 2017. En oversikt over utdanningsinstitusjoner som vil tilby en slik videreutdanning vil komme etter hvert. Følgegruppa for barnehagelærerutdanning er godt fornøyd med de utlyste studieplassene. I begge sine rapporter har følgegruppen etterlyst flere videreutdanningstilbud for praksislærere.